Har du betong som du vill ha krossat eller grund riven??
Ring Magnus Melinder 070-687 09 67 för prisuppgift!