Händelser längs vägen

Tankarna på ett eget åkeri kom redan 1961, med nytaget körkort bakom ratten på den tidens stora Scania och Volvo hemma i Lungret, Offerdal. Åtta år senare var det dags:

1969: Curt Sillström Åkeri AB startade med den första lastbilen, en Volvo N 86. Kontraktet på Z 1708 har vi bevarat. Vi blev medlem i Jämtkraft (nuvarande Reaxcer) från första början och är idag största delägare.

1970: Vi bytte ut den första lastbilen. Den är kvar i företaget, i full beredskap för nya uppdrag.

1975: Då ökade vi åkeriet med 100%, från en till två bilar.

1980: Vi breddade verksamheten med en hjullastare.

1984: Nu var det dags för den första grävmaskinen

1985: Vi köpte fastigheten på Vallvägen i Odenskog där vi fortfarande har parkering, verkstad och driftskontor.

1990: Då drog vi igång renhållning och började även med uthyrning av sopcontainers.

1991: Började åkeriet med betongbilar.

1993: Köptes fastigheten Städet 4 (Hagvägen 16)

2001: Vi invigde vår egen fullstora verkstad för reparationer och översyn av lastbild- och maskinparken.

2008: Köptes fastigheten Bandsågen 3 (Hults smide) och fastigheten Skruven 2 (ga: Lugnviksbildemontering)

2010: Köptes Jämtland Aero av Mats O Sundqvist.

2012: Curt fick Sven O Perssons hederspris på Guldgalan.

2013: Köpte vi av EAG 11 lastbilar.

2015: Köpte vi Fribergs Entrepenad i Undersåker.

2018: Idag är vi ca 85 anställda och har ca 90 fordon